Jaarverslag seizoen 2016-2017


Zoals ieder jaar mag de voorzitter zijn licht weer laten schijnen over het afgelopen jaar. En wat voor een jaar! Om met het sportieve te beginnen… Het 1e team heeft zich weten te handhaven en heeft het zichzelf nog moeilijker gemaakt dan nodig is. Het 2e team is op mooie wijze kampioen geworden, favoriet maar je moet het maar wel even waarmaken. Minstens zo’n mooie prestatie is de handhaving van het 3e team in dezelfde klasse en poule, eigenlijk heel soeverein. Last but not least het 4e team, wat zich na de promotie van vorig jaar ook eigenlijk eenvoudig gehandhaafd heeft. Hulde!

Een andere sportieve mijlpaal is dat Rokade dit jaar de landelijke bekerfinale organiseert, helaas heeft ondernemend Lichtenvoorde het af laten weten en hebben wij geen uitgebreid publieksprogramma kunnen presenteren, de plannen lagen klaar maar de benodigde middelen niet. Hulde aan de gemeente die haar volledige medewerking geeft. Komt allen kijken op Hemelvaartsdag.


Naast het sportieve het bestuurlijke. Toen ik begon in het bestuur bestond dit uit 3 personen, vorig jaar is dit met Michael en Geert al uitgebreid tot 5 en ik ben erg blij dat wij deze vergadering jullie voor kunnen stellen het aantal uit te breiden van 5 naar 7. Voor mij is het van belang dat het bestuur een afspiegeling van de vereniging is maar vooral ook een breed draagvlak vertegenwoordigd. In het onderzoek naar de vitale schaakvereniging 2 jaar geleden kwamen 3 aandachtspunten naar voren voor Rokade; meer kaderleden (bestuur), een beleidsplan en betere communicatiemiddelen. Meer leden hebben we ingevuld, een beleidsplan bespreken we tijdens deze vergadering en we doen er alles aan om de burger te bereiken o.a. door het organiseren van de bekerfinale maar ook door een optreden op het ‘Over de top’-festival in 2018. Tevens bestoken wij de lokale media met zoveel berichten dat ze het af en toe niet eens plaatsen…


Het 60-jarig bestaan… we tonen aan dat we een jonge en bloeiende vereniging zijn! Groei, publiciteit, jonge leden, we hebben het allemaal. Wat we ook hadden/hebben is een groep leden die zich in hebben gezet om dit jubileumjaar tot een succes te maken. Met als feestelijke hoogtepunt ons feest in oktober, waar bijna alle leden acte de préséance gaven inclusief hun partners. Nogmaals dank aan de organisatoren en we benoemen jullie vast voor het volgende feest als comité :-).


Het belangrijkste aspect naast het sportieve en het bestuurlijke… het menselijke. We hebben een heel bijzonder jaar dit jaar, er zijn 3 leden die het 50 jaar met ons volgehouden hebben! Jac Brouwer met een kleine onderbreking maar Gert Nijenhuis en Willy Oostendorp onafgebroken. Dit verdient wel een groot applaus! Alle drie hebben de nodige functies binnen de vereniging ingevuld, het wordt een saaie en langdurige opsomming als ik dat voor moet gaan lezen maar neem van mij aan dat er heel wat jaren vrijwilligerswerk bij deze 3 leden vertegenwoordigd is. Naast een applaus verdient dit meer naar mening van het bestuur, wij stellen de vergadering dan ook voor om zowel Gert als Willy voor hun verdiensten en hun langdurige lidmaatschap als ereleden te benoemen naast Jac.


Na al deze lofuitingen en applaus ook een serieuze blik. We moeten vooruit kijken als Rokade. We zijn op de juiste weg, denken we. Er komen is één, er blijven is twee. De voorwaarden zijn geschapen denk ik, voldoende kader, de blik op de toekomst, stabiele bezetting interne competitie; nu de uitvoering nog. Dit vraagt het blijven doorontwikkelen van zowel bestuur als leden, en meegaan met de vaart der volkeren c.q. de wensen om ons heen. Er zijn teveel verenigingen opgeheven de laatste tijd en dat willen we Rokade toch niet aan doen. Voor nu verder veel wijsheid bij de vergadering en graag wil ik jullie nog wijzen op de speciale avond op woensdagavond voor Hemelvaartsdag. Op deze avond zal Hans Bohm ons komen vermaken met anekdotes en een training, dit als afsluiting (samen met de bekerfinale) van ons jubileumjaar. Graag wil ik jullie vragen om echt allemaal te komen omdat we nog een speciale verassing in petto hebben, die we dus niet gaan verklappen maar wel heel speciaal is.