Tegen de stroom in…Wel een toepasselijke titel lijkt mij zo. Al enige jaren is er de nodige paniek in schaakland, het aantal leden loopt schrikbarend terug c.q. stapt over naar digitalere vormen van het schaakspel. Vanuit de landelijke bond en andere officiële kanalen worden hier allerlei bespiegelingen op los gelaten, dit heeft zelfs geresulteerd in een onderzoek naar ‘de vitale schaakvereniging’. Grappig genoeg betreft het een benadering ‘van binnen uit’, de zachte component ‘het sociale aspect’ wordt nergens belicht. Rokade roeit al enige jaren tegen de stroom in, van 29 leden in 2012 naar 41 in 2016; in mijn ogen niet omdat het spelletje schaken nu zo leuk is maar omdat wij een gezellige vereniging zijn!


De vitale schaakvereniging…

Rokade scoort een 6,1, is dit slecht of een krappe voldoende? Het landelijk gemiddelde is eveneens een 6,1 en het gemiddelde binnen de OSBO een 5,6. De verenigingen zijn gemeten op de volgende aspecten:


In 2018 wordt hetzelfde onderzoek nogmaals uitgevoerd om de vorderingen vast te stellen.


Wij scoren erg laag op kader, organisatie en samenwerking. We hebben te weinig trainers en arbiters in ons ledenbestand volgens de landelijke maatstaven, dat valt niet te ontkennen. Of dit aan de vitaliteit bij draagt valt nog te bezien…

We hebben geen doelstellingen en plannen beschreven, ook dat klopt. Voor wat deze waard zijn, een groei van bijna 40% in leden in 4 jaar was ook niet te voorzien geweest. We nemen dit ter harte en het bestuur zal een de ambities en doelstellingen opschrijven en door de vergadering vast laten stellen volgend jaar.

We werken te weinig samen met andere organisaties. Ook dit is niet nieuw maar een kwestie van tijd. Graag ziet het bestuur iemand toetreden met een relevant netwerk waardoor dan wel het nieuwe bestuurslid dan wel één van de zittende bestuursleden de handen vrij krijgt om deze samenwerking vorm te geven, contacten te leggen en gelijk de PR taak op zich te nemen.


Als vervolg op het landelijke onderzoek van de vitale schaakvereniging heeft Rokade zich op verzoek aangemeld voor een pilot, hiervoor is een vragenlijst ingevuld. Eventuele definitieve deelname is nog niet geaccordeerd. Onderwerp van deze pilot is ‘herintredende leden’; op welke wijze kunnen mensen die de regels wel kennen, liefst oud-leden, bewogen worden weer lid te worden van de schaakvereniging.


Tegen de stroom in het beste jaar ooit van Rokade denk ik?! En dat in het jubileumjaar! In de externe competitie heeft Rokade zich uitstekend geweerd. Een fraaie 2e plaats voor het 1e en 4e team, door resultaten van de OSBO-teams in de KNSB-competitie wel promotie voor beide teams! Handhaving voor het 2e team met een mooie 3e plaats, hier had meer in gezeten dan de huidige plek maar het doel is gehaald. Een prachtig en zeer overtuigend kampioenschap voor het 3e team, waarvoor zometeen gebak! In de bekercompetitie van de OSBO hebben we de finale gehaald, deze wordt begin mei gespeeld in Arnhem. Wat mij betreft hulde aan alle spelers.


Ook in het seizoen 2016-2017 proberen we weer die gezellige vereniging te zijn die ook nog aan de weg timmert. Hiervoor kunnen wij nog leden gebruiken, in alle soorten en maten en sterkte. Dus een oproep aan jullie allemaal… neem je buurman, buurvrouw, neefje, nichtje, etc. eens mee zodat we tegen de stroom in blijven roeien. Voor later dit jaar heel veel plezier bij het 60-jarig bestaan!Gert-Jan