Het jaarverslag van het schaakseizoen 2006-2007


Het betreft een bijzonder jaar. Het hoogtepunt van dit seizoen was natuurlijk de viering van het lustrum. Een geweldige dag met een simultaan tegen Hans Ree en de enorme gezellige feestavond. Nogmaals willen wij de lustrumcommissie bedanken voor haar inzet en goed organisatie. Iedereen heeft enorm genoten, zelfs de Penningmeester. Ook werd tijdens deze avond onder luid applaus het ere-lidmaatschap verleend aan Jac Brouwer. Een ander opmerkelijk prestatie was natuurlijk de 2e plaats op ons eigen Jan Lanke toernooi van Arent Luimes, nog nooit eindigde een lid van Rokade zo hoog.

Natuurlijk waren er ook enige dieptepunten, met name op het persoonlijke vlak met ziekte van (gezins-)leden. We hopen dat we onze blijk van medeleven voldoende betuigd hebben. Ook het OSBO-schaken heeft niet de uitgesproken doelstelling waar kunnen maken. Promotie naar de 2e klasse is uitgebleven. Ik denk dat de teamleden zelf heel goed weten wie hier het benodigde gelukje niet aan hun zijde hebben gehad. Maar na jaren in de top van de derde klasse meedraaien, moet het er toch echt eens van komen. Dus blijft de doelstelling gewoon nog een jaartje staan. We zullen het er maar op houden dat we bewust niet gepromoveerd zijn omdat anders het derde team te weinig leden zou hebben (in de 2e klasse bestaat een team namelijk uit 8 schakers) of willen we de reistijden niet te ver laten oplopen?


Dit seizoen was ook het laatste seizoen van Ben als wedstrijdleider. Er ligt een zware taak voor zijn opvolger om zijn inzet en accuratesse alleen al te evenaren. Ben, namens de hele vereniging, enorm bedankt!


De aandacht die de jeugd bij Rokade krijgt werpt wel zijn vruchten af met als meest opmerkelijke succes een remise tegen Hans Ree door een jeugdspeler, maar het stempel dat vorig jaar door hun op de seniorencompetitie werd gedrukt, is verdwenen. Een echte veteraan heeft weer de beker en competitie gewonnen, hoewel er in het begin van de competitie nog een semi-jeugdlid opmerkelijke overwinningen boekte en enkele weken Tabellenfuhrer was, zoals onze Oosterburen dat noemen. Wel is er weer voldoende nieuwe aanwas om het jeugdschaken in stand te kunnen houden.


Al met al kunnen we trots zijn op onze bloeiende vereniging. Een hoge opkomst en een stabiel ledenaantal. Dat laatste is weliswaar bij onze omliggende verenigingen ook het geval, alleen met het verschil dat daar alle leden op 1 hand te tellen zijn. Dat dit een beetje overdreven is weet ik ook wel, want het lukt hun nog steeds om 6 leden op te trommelen voor een OSBO-wedstrijd. Maar mijn opdracht is om een jaarverslag van een A4tje te maken en dat valt niet mee, kan ik je verzekeren.